Hur kan Gnestas unga vara med och påverka ortens utveckling?

Foto: Simon Berg
Foto: Simon Berg.

Den frågan ställde vi oss 2013, efter samarbeten och samtal med unga boende i Gnesta som inte tyckte att deras stil, smak eller behov avspeglades i ortens offentliga rum. Hos Art Lab Gnesta hade det sedan ett par år tillbaka pågått utställningar, möten och workshops kring hur samhällsfrågor kunde gestaltas i konsten.

Därför drog vi igång Gnesta konstnärliga ungdomsråd (GKU), där ungdomar som vill uttrycka sig konstnärligt och samtidigt diskutera konstens roll i ett demokratiskt samhälle kunde få mötas. Tillsammans med professionella konstnärer har vi genomfört en rad offentliga konstverk, utställningar, tidskrifter, texter, videoverk, samtal och workshops.

Snarare än att mejsla fram en enda, sammanfogad metod, har projektet öppnat upp för det engagemang som deltagarna velat gå in med – från de som vill fördjupa sig i ett eget konstprojekt eller vara med att driva föreningen Art Lab Gnesta, till de som hellre spontant besöker en öppen målarvägg en solig lördagsmorgon. GKU blev till ett myller av initiativ, samarbeten och konstverk.

Kioskvältare som den öppna målarväggen, Klotterstaden och Trappgatan – ett konstverk som orsakade en lokal folkstorm när det skulle tas ned för säsongen – har varit med att omdefiniera synen på Gnesta. Parallellt har mer tystlåtna processer ägt rum, som konstnärliga mentorskap och skrivarkurser för unga. I denna webbpublikation samlar vi erfarenheter och minnen från projektets första tre år.

2016 har GKU vuxit till att bli en viktig del av föreningen Art Lab Gnesta, och styrelsen har adjungerat en GKU-representant som företräder ungas perspektiv.

Mycket har hänt i världen på tre år, men vi fortsätter att säkra ett stimulerande konstnärligt sammanhang för unga på orten, med en ständig utblick över vår tids brännande frågor.

GKU deltagaren Livia Särnblad ställer frågor till Bern Ullström, Kultur och tekniknämndens ordförande i Perspektivstolar uppförda av Alvaro Campo & Gaston Bertin. Foto: Joe Maclay
GKU-representanten Livia Särnblad ställer frågor till Bernt Ullström, kultur- och tekniknämndens ordförande. De sitter i konstverket Perspektivstolar av Alvaro Campo & Gaston Bertin. Foto: Joe Maclay.